Calimiteiten nummers

Bij een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken rond de boeskoolloop, bel een van de volgende calamiteiten nummers.

De volgende nummers mogen worden opgenomen:
112 Algemeen alarmnummer voor hulp

Tijdens de wedstrijd loop:
EHBO: Weerselo 
Contactpersoon dhr. Gerrit Zwiers
06 21 42 76 06